Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Vesti

Arhiva vesti

<<1 2 3 >>

Spremni za izazove u 2021. godini

Treća sednica Predsedništva Srpskog udruženja za marketing održana je 17.12.2020. godine, onlajn. Na njoj su razmatrani važni aspekti funkcionisanja Srpskog udruženja za marketing i postavljene osnove njegovog rada u narednom periodu.

Konstatovano je da je u 2020. godini povećan broj članova Udruženja uprkos ograničenjima koje je pandemija nametnula. U okviru uskoro očekivanih inoviranja veb sajta biće date detaljnije informacije o članovima Udruženja i njihove poslovne biografije.

Pored toga, sajt će obuhvatati izdanja časopisa, zbornike radova, informacije o objavljenim knjigama, kao i druge interesantne i korisne informacije iz oblasti marketinga, namenjene stručnoj, ali i široj javnosti.

Prioriteti u narednom periodu su svakako bolja povezanost sa privredom i bolja saradnja sa pojedincima, institucijama i udruženjima iz oblasti marketinga, te veća međunarodna vidljivost Udruženja.

Značajan segment biće i oživljavanje rada Stručnih interesnih grupa (SIG-ova). U tom smislu formirani su Savet za međunarodnu saradnju, Savet za saradnju sa privredom, te veći broj novih Stručnih interesnih grupa, za posebne oblasti marketinga.

Jednoglasno je doneta i odluka da se na prigodan način, putem organizacije okruglih stolova i/ili tribina, obeleži sećanje na rad i doprinos nedavno preminulih istaknutih članova Srpskog udruženja za marketing, profesorke Ljiljane Stanković i profesora Momčila Milisavljevića. Pored toga, Predsedništvo je donelo odluku da se otpočne sa pripremama za redovnu jesenju konferenciju Udruženja. Razmatran je i niz operativnih aktivnosti, a posebna pažnja je posvećena funkcionisanju časopisa Marketing. Dat je i veći broj predloga za unapređenje rada Udruženja u 2021. godini.