Srpsko udruženje za marketing SeMA [Serbian Marketing Association]

Za članove
Prijava
Srpsko udruženje
za marketing SeMA
[Serbian Marketing Association]
Ekonomski fakultet u Beogradu
Kamenička 6,
11000 Beograd, Srbija
Tel: + 381 (0)11 3021 160 office@sema.rs
www.sema.rs

Korporativni članovi:

Vesti


Novi broj Marketinga

Izašao je novi broj časopisa Marketing 50/4. Elektronsko izdanje časopisa možete pročitati i preuzeti na našem sajtu.

Dalje >

"Izazovi i problemi
   savremenog marketinga"

Objavljen je program SeMA konferencije koja će biti održana na Zlatiboru od 17. do 19. novembra.

Dalje >

Zbornik radova sa SeMA
   konferencije na Zlatiboru

Objavljen je Zbornik radova sa I naučne konferencije "Izazovi i problemi savremenog marketinga".

Dalje >

Download

Preuzmite najnovije materijale Srpskog udruženja za marketing (radove, izveštaje, analize, istraživanja i dr.) Dalje >

Časopis Marketing

Marketing je časopis nacionalnog značaja koji se objavljuje kvartalno. Namenjen je širokom krugu čitalaca, akademskoj i stručnoj javnosti.Dalje >

Kako se učlaniti?

Članovi Srpskog udruženja za marketing (SeMA) mogu biti svi pojedinci i kompanije... Dalje >

Dobrodošli

Dana 18. maja 2007. godine održana je osnivačka skupština Srpskog udruženje za marketing (SeMA). SeMA je naslednik ranijih udruženja: Jugoslovenskog udruženja za marketing (JUMA) i Društva za marketing SR Srbije.

Osnovni cilj Srpskog udruženja za marketing je pružanje podsticaja i profesionalne podrške zainteresovanim pojedincima, preduzećima i institucijama u organizovanju, razvijanju i unapređivanju naučnog i stručnog rada u oblasti marketinga.

S ponosom ističemo i da je profesor Philip Kotler, vodeće ime marketinga u svetu, počasni član našeg Udruženja, ali i čitav niz drugih istaknutih stručnjaka, preduzeća i fakulteta iz Republike Srbije.

Nadamo se da ćete naći korisne sadržaje na ovom sajtu, a da će neki od vas postati i naši članovi, kako bi zajedno radili na unapređenju marketinške prakse i teorije u Republici Srbiji i neposrednom okruženju.